Vorming

voor professionele zorgverleners

 

Ruim vormingsaanbod

 • voor medewerkers in de zorg voor personen met een handicap
 • zowel voor basiswerkers (begeleiders, verzorgenden, studenten, vrijwilligers,…) als voor stafmedewerkers en leidinggevenden.

Vorming rond thema’s

 • Een handicap? Wa is da?
  Introductie
 • Spreken is zilver, zwijgen is goud
  Basiscommunicatie
 • Vaardig omgaan met mensen: niet simpel!
  Basisvaardigheden
 • Ik begrijp er niets van. Hoe contact maken met verbaal zwakke cliënten?
  Lichaamstaal en non-verbale communicatie
 • Stop! Hier houdt het op!
  Omgaan met grenzen
 • De kracht van beelden: aan de slag met duplopopjes als begeleidingsmethodiek
 • De schijnwerper op jezelf, als bron van veerkracht
  Zelfzorg
 • Leren troosten, hoe doe ik dat?
  Presentie in zorgrelaties
 • Samen sterk. Versterken van samenwerkingsverbanden in het professionele netwerk

Vorming op maat

 • Intervisie
 • Casusbesprekingen
 • Coaching
 • Voorstelling Begeleid Wonen Leuven vzw