Over ons

Begeleid Wonen Leuven

Begeleid Wonen Leuven vzw biedt individuele ondersteuning aan personen (17+) met:

  • een verstandelijke, fysieke, visuele of auditieve handicap
  • een autismespectrumstoornis (ASS)
  • een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Je kan je aanmelden voor begeleiding als je een persoonsvolgend budget hebt van het VAPH, maar dat is niet altijd nodig. Een vermoeden van handicap is voldoende.

 

De vzw wordt erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en maakt deel uit van de overkoepelende organisaties SPOND, ROG en Zorgaanbieders Leuven (ZAL).

 

     

Onze missie

Begeleid Wonen Leuven streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen alle kansen heeft om zelfstandig te leven, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.
Begeleid Wonen Leuven biedt volwassenen met een (vermoeden van) beperking vraaggerichte, integrale en flexibele ondersteuning.
Begeleid Wonen Leuven gelooft in verbinding, samenwerking en preventie.

Onze visie

In een inclusieve samenleving heeft iedereen alle kansen om zelfstandig te leven, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, zichzelf te zijn. We geloven in een zorgzame samenleving, waarin iedereen die ondersteuning nodig heeft, deze ook krijgt. We willen kort op de balspelen en inzetten op alle ondersteuningsvragen, ook indien deze gering of beperkt zijn. We geloven in een preventieve aanpak.
Daarnaast geloven we in de mogelijkheden van mensen om autonomie te ervaren en zelf een engagement op te nemen.
De begeleider staat naast de cliënt, is present en motiveert de cliënt om zijn eigen verhaal waar te maken. De begeleider kent de kunst van traagheid in de ondersteuning.
Onze organisatie investeert en vertrouwt op de deskundigheid van haar medewerkers. Zelfontplooiing, autonomie en samenwerking staan hierbij centraal.

Onze kernopdracht

Onze kernopdracht is het bieden van mobiele en ambulante ondersteuning op maat. We vertrekken hierbij van de noden van de persoon.
We zoeken samen met de cliënt naar verbinding met anderen en streven naar het uitbouwen van een betrokken netwerk.
In begeleidingen werken we samen met andere diensten die aanvullend zijn, waardoor de cliënt de gepaste ondersteuning krijgt. Indien we zelf niet het juiste aanbod hebben, leiden we mensen toe naar reguliere of meer gespecialiseerde diensten.
Waar mogelijk gaan we samenwerkingsverbanden aan. We streven ernaar onze handicapspecifieke expertise zo breed mogelijk te delen en te leren van anderen.