Begeleid Wonen trekt aan alarmbel

Je partner moet letterlijk doodvallen vooraleer je geholpen wordt

Meer dan 350 personen met een handicap wachten op (meer) ondersteuning van Begeleid Wonen Leuven

De vzw Begeleid Wonen Leuven ondersteunt personen met een handicap in Leuven en de ruime regio errond. Door het huidige beleid hebben deze personen geen enkel perspectief op ondersteuning. Daarom trekt Begeleid Wonen Leuven samen met alle mobiel-ambulante diensten op dinsdag 20 november naar het kabinet van de minister van Welzijn.

Meer dan 350 personen wachten op noodzakelijke ondersteuning. Er wordt hen budget beloofd om deze ondersteuning in te kopen. In de realiteit staan mensen jarenlang op de wachtlijst. Ze hebben echter geen zicht op wanneer ze het budget gaan ontvangen. Zo is er op onze dienst een cliënt die reeds 18 jaar wacht op budget voor essentiële ondersteuning. Ook andere begeleidingsdiensten kampen met uitzichtloze wachtlijsten.

“Wij vinden ons helemaal in de visie van de persoonsvolgende financiering: personen met een handicap nemen de regie in eigen handen en beslissen zelf door wie en waarin ze ondersteund willen worden. Jammer genoeg staat de uitvoering ervan helemaal haaks op die visie,” zegt Hilde Omblets, directeur van Begeleid Wonen Leuven. Maatschappelijk kwetsbare mensen met een handicap, met een zeer reële maar beperkte ondersteuningsvraag, zijn vaak de facto volledig afgesloten van de mogelijkheid tot ondersteuning. ‘’Je partner moet al letterlijk doodvallen vooraleer je recht hebt ondersteuning.’’

Preventief, niet curatief

Personen met een handicap vormen een kwetsbare groep. Vandaag krijgen zij geen gepaste ondersteuning. Het is dan wachten tot problemen escaleren. De gevolgen en de bijhorende kosten liggen dan gegarandeerd veel hoger: opname in psychiatrie of andere voorzieningen, leefloon, dakloosheid,… Hilde Omblets: “Het is kortzichtig om vandaag te besparen op begeleiding, want het kost de maatschappij op termijn meer. En dan spreken we nog niet over de emotionele belasting die dit teweeg brengt bij de personen en hun netwerk.”

Een van die wachtenden is F., een jonge alleenstaande vrouw met autisme en een psychische kwetsbaarheid. Ze woont samen met haar baby J. in een kleine onderkomen studio. Haar familie wenst geen contact meer. Ze heeft daarbuiten geen netwerk. Haar situatie is zo onstabiel dat ze dreigt uit haar studio gezet te worden. Onmiddellijke gepaste zorg is hier noodzakelijk maar zij heeft geen zicht op ondersteuning in de nabije toekomst. Hoelang zal zij nog moeten wachten?

Protestactie 20 november

Het tekort aan budget is geen geldig excuus. Met dezelfde middelen kan je veel meer doen. Daarom gaan alle mobiel-ambulante diensten op dinsdag 20 november naar Brussel. Hilde Omblets: “We moeten aan de alarmbel trekken.”

De actie start om 10.30u in de Koning Albertlaan II, voor het kabinet van de minister van Welzijn en voor het VAPH. Alle informatie over de actie vindt u op deze website: www.spond.be

Contactpersoon

Hilde Omblets, directeur: hilde.omblets@begeleidwonen.be, gsm 0493 51 91 34

Ellen Denon, communicatieverantwoordelijke: ellen.denon@begeleidwonen.be, gsm 0493 40 90 96

Begeleid Wonen Leuven vzw begeleidt meer dan 400 personen met een handicap in de ruime regio van Leuven, Diest, Overijse en Haacht. Dat gebeurt via huisbezoeken (meestal één à twee uur per week) of via consultaties op de dienst in Kessel-Lo, Diest of Overijse. De organisatie heeft meer dan dertig jaar ervaring in handicapspecifieke ondersteuning.