BEGELEID WONEN

LIVING APART TOGETHER

+32 16 23 20 42

Vacatures

1. Wij zijn op zoek naar een Projectleider ICT en GDPR

Als projectleider ICT en GDPR ben je verantwoordelijk voor het ICT-beleid van de organisatie en de praktische uitvoering ervan. Het project omvat verschillende opdrachten:

1. Je schrijft op maat van de organisatie en met nauwe betrokkenheid van de relevante medewerkers en diensten een beleid voor gegevensbescherming en informatieveiligheid uit (GDPR). Je werkt vervolgens een actieplan uit waarbinnen een relevante prioritering is opgenomen.
2. Je documenteert en actualiseert procedures m.b.t. netwerken, rekening houdend met de gegevensbescherming en informatieveiligheid. Je zorgt voor een heldere overdracht van deze procedures op het einde van het project aan de eigenaars van deze procedures.
3. Je werkt mee de transitie van de huidige serveromgeving naar een nieuwe Cloud-omgeving uit (SharePoint). Je bent mee verantwoordelijk voor de succesvolle uitrol hiervan. Inclusief het opleiden en ondersteunen van medewerkers binnen deze nieuwe omgeving.
4. Je doet verbetervoorstellen en werkt deze, in nauwe samenwerking met de betrokkenen, verder uit.
5. Je ondersteunt de organisatie door ICT-gebonden taken uit te voeren, rekening houdend met geldende deadlines, procedures en wetgeving. Je beheert, samen met de administratief medewerker, de netwerk- en telefonie-infrastructuur van de dienst, om een kwaliteitsvolle en continue werking te garanderen.
a. Je staat onder andere in voor het beheer van de netwerk- en telefonie-infrastructuur van de dienst; je bent mee verantwoordelijk voor de installatie, configuratie, performance monitoring en algemeen onderhoud van beiden.
b. Je staat in voor de installatie van nieuwe toestellen en het beheer van de licenties.
c. Bij de aankoop van apparatuur heb je een adviserende rol, ten aanzien van de administratief medewerker en de directie.

Je werkuren zijn meestal regelmatig en overdag, zelf te bepalen. Flexibiliteit wordt verwacht in bepaalde omstandigheden zoals storingen, aanpassingen aan de installaties of vernieuwingswerken.

2. Wij zijn op zoek naar een begeleider

De begeleider biedt ondersteuning aan personen met een handicap. De (meestal) wekelijkse thuisbezoeken worden afgelegd bij personen met een motorische, sensoriële of verstandelijke handicap of mensen met een niet aangeboren hersenletsel of een autismespectrumstoornis.
Er wordt ondersteuning geboden op verschillende levensdomeinen : de organisatie van het dagelijks leven, de administratie, ondersteunende gesprekken rond werk, relaties, netwerk, opvoeden, ondersteuning bij het (leren) zelfstandig wonen,…

Wij verwachten:
Een enthousiaste medewerker die gedreven mee de missie van onze organisatie waar maakt.
Een begeleider geniet een grote autonomie en werkt in een variabel uurrooster.
Je bent bereid tot avondwerk binnen flexibele werktijden.
Je beschikt over een rijbewijs en over een wagen.
Je kan jouw werk zelfstandig organiseren.
Het is een pluspunt als je ervaring binnen de sector kan aantonen.
Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie ben je in het bezit van een diploma Bachelor Orthopedagogiek, A1 Maatschappelijk Assistent, Psychiatrisch Verpleegkundige,…

Wij bieden:
Een zeer boeiende en uitdagende job binnen een ondersteunend team.
Een contract bepaalde duur voor 30,4u/38u t.e.m. eind september 2018.
Een verloning op basis van PC 319 barema B1c.

Interesse?
Solliciteer met motivatiebrief en cv voor 25 maart 2018 met brief en cv t.a.v. de directeur, Hilde Omblets –op mailadres: mieke.van.de.broeck@begeleidwonen.be
Selectie is voorzien op woensdag 28 maart 2018.

PROFIEL:

• Je hebt zin in een tijdelijke uitdaging in een non-profit omgeving
• Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in een ICT-richting of in netwerkbeheer.
• Je kent de nieuwe wetgeving rond GDPR.
• Je hebt bij voorkeur 5 jaar aantoonbare relevante ervaring met netwerken, firewalls en gegevensbeveiliging.
• Je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van ICT-projecten.
• Je beschikt over de volgende competenties:
o integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse gegevens, alternatieven genereren en trekken van sluitende conclusies om een stabiel netwerk te garanderen.
o analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en steunt beslissingen op een grondige probleemanalyse.
o oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte en wederkerende situaties opvangen door deze te begrijpen en op proactieve wijze te verwerken. Je deinst er niet voor terug om zelf je handen vuil te maken.
o dienstverlenend optreden, d.w.z. collega's en externe partners op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven. Je werkt klant- en oplossingsgericht: je geeft de nodige informatie tijdig door, overweegt meerdere alternatieven, bent bereikbaar en gaat zelf naar de verschillende campussen indien nodig.
o samenwerken, d.w.z. ideeën op een open manier delen met collega's en partners, en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je neemt het initiatief om regelmatig te overleggen met collega's binnen de ICT-dienst. Je kan zowel zelfstandig als in team werken en stemt geregeld af met je leidinggevende.
o dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond en mening te leren kennen. Je polst naar de mening van gesprekspartners en reageert op een weldoordachte manier op de emoties van anderen. Je beschikt over sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.
o betrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor een optimale werking van het netwerk binnen de dienst. Je blijft doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten.
o betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

AANBOD:

Begeleid Wonen Leuven vzw wil zelfstandig wonende personen met een handicap ondersteunen bij het maximaliseren van hun kwaliteit van leven.
Wij bieden mobiele en ambulante ondersteuning op verschillende vlakken : psychosociale ondersteuning, administratieve ondersteuning, ondersteuning in contact met professioneel of sociaal netwerk,…

De vzw telt een 50-tal medewerkers, met een beleidsteam van de directeur en vier coördinatoren, een ondersteunend team van drie medewerkers (administratie en communicatie) en een 40-tal begeleiders die mobiel en op de dienst zelf werken.

We bieden een halftijdse opdracht van bepaalde duur aan in deze dynamische werkomgeving.

Jouw klanten zijn in de eerste plaats de begeleiders en het omkaderend personeel.

INTERESSE:

Solliciteer met motivatiebrief en cv voor 3 april 2018 t.a.v. de directeur, Hilde Omblets – mailadres: ann.martens@begeleidwonen.be