BEGELEID WONEN

LIVING APART TOGETHER

+32 16 23 20 42

Iets voor jou?

Contactpersoon

Een contactpersoon ondersteunt je bij het registreren van uw zorgvraag bij de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Deze contactpersoon behartigt de belangen op de wachtlijst en bemiddelt tussen diensten en voorzieningen tot de meest gepaste oplossing voor de zorgvraag wordt gevonden.

Wens je een vraag te stellen of een afspraak te maken? info@begeleidwonen.be of 016 23 20 42

Prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB)

Indien men een status prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB) toegekend krijgt voor een zorgvorm vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan men bij onze dienst terecht. Wij bemiddelen bij voorzieningen die de gevraagde zorgvorm aanbieden.

Wens je een vraag te stellen of een afspraak te maken? info@begeleidwonen.be of 016 23 20 42

Ondersteuningsplan

Wanneer er een ondersteuningsplan werd uitgewerkt, in samenwerking met de Dienst Ondersteuningsplan (DOP), kan je bij onze dienst terecht om begeleid te worden in de uitvoering van dit plan. Ook voor de afstemming van de verschillende actoren binnen dit plan en de opvolging van het plan op langere termijn kan je bij onze dienst terecht.

Wens je een vraag te stellen of een afspraak te maken? info@begeleidwonen.be of 016 23 20 42

Persoonsvolgend Budget

Als je een persoonlijksvolgend budget (PVB) toegekend krijgt, kan je bij onze dienst terecht om samen uit te zoeken welke diensten aangewezen zijn om in te schakelen met het PVB.

Wens je een vraag te stellen of een afspraak te maken? info@begeleidwonen.be of 016 23 20 42